"Dane o PMI strefy euro sygnalizują, że w trzecim kwartale, podobnie jak w drugim, tempo wzrostu PKB w strefie euro będzie ujemne, co oznacza techniczną recesję. W związku z tym wzrosło prawdopodobieństwo obniżki stóp procentowych przez EBC na sierpniowym lub wrześniowym posiedzeniu" - zauważył Borowski

"Jednocześnie spadek wskaźnika dla nowych zamówień w Niemczech, w szczególności nowych zamówień eksportowych, wskazuje na pogorszenie perspektyw polskiego eksportu. Rośnie zatem prawdopodobieństwo, że w trzecim kwartale tego roku roczna dynamika polskiego eksportu będzie ujemna i taka sytuacja może utrzymać się do pierwszym kwartale 2013 r" - napisano w codziennym biuletynie.