Indeks PMI, określający koniunkturę w sektorze przemysłowym strefy euro, przygotowywany przez Markit Economics, wyniósł w lipcu 2012 roku 44,1 pkt wobec 45,1 pkt na koniec czerwca - wynika za wstępnych wyliczeń.

Analitycy szacowali, że indeks wyniesie 45,2 pkt.

Indeks PMI, określający koniunkturę w sektorze usług strefy euro, wyniósł natomiast w lipcu 47,6 pkt wobec 47,1 pkt w czerwcu - podano wstępne wyliczenia.

Analitycy szacowali wskaźnik na 47,1 pkt.

Wartość indeksu PMI powyżej 50 punktów oznacza rozwój w sektorze usług.

Indeks powstaje na podstawie badania przeprowadzonego wśród 2000 firm, m.in. banków i przewoźników lotniczych.