Najwięcej punktów w konkursie na granty (liczyła się m.in. innowacyjność czy stopa bezrobocia) zdobył Recycling Park Chodzież, który w pobliżu Chodzieży pod Piłą wybuduje nowoczesny zakład przetwarzania odpadów.

Druga z kolei niemiecka spółka Aerosol International chce zainwestować w Zgorzelcu w fabrykę lekkich opakowań aluminiowych.

Ponadto w Szczecinie fabrykę fundamentów morskich wież wiatrowych planuje KSO, konsorcjum firmy Bilfinger, gdyńskiej stoczni Crist i Funduszu Inwestycyjnego Mars, należącego do Agencji Rozwoju Przemysłu

I wreszcie Bridgestone, który dzięki grantowi zwiększy moce produkcyjne w zakładzie opon w Starogardzie Szczecińskim z 2,4 tys. sztuk do 3,75 sztuk dziennie.