Dokument został podpisany przez wiceprezesa Rosnieftu Igora Pawłowa i szefa włoskiego Eni, Paolo Scaroni - poinformowała rosyjska agencja RIA Nowosti.

Na mocy porozumienia Włosi sfinansują prace geologiczno-poszukiwawcze, o których jest mowa w licencji. Dodatkowe nakłady finansowe, które okażą się niezbędne w trakcie rozpoczętych prac poszukiwawczych, zostaną podzielone miedzy spółkami proporcjonalnie ich udziałom w projekcie (Włosi mają 33,33 proc. udziałów, Rosjanie - 66,67 proc.).

Według podpisanego dokumentu, włoska spółka będzie finansować projekt ze środków pochodzących z wydobycia surowców. Ważne jest to, że Rosnieft nie jest zobowiązany do zwrotu pieniędzy w przypadku gdyby nie doszło do wydobycia surowców w ramach projektu.

Szacuje się, że zasoby szelfu Morza Barentsa, gdzie działają spółki wynoszą około 2 mld ton ropy i 1,9 trylionów metrów sześć. gazu. Zasoby szelfu w zachodniej części Morza Czarnego, gdzie włosko-rosyjska spółka ma prawo na wydobycie, wynoszą około 1,36 mld ton ropy.