Spółka piLAB posiada technologie informatyczne oparte o autorskie oprogramowanie i know-how wdrożeniowy. Stosowane przez spółkę rozwiązania, pozwalają m.in. na cyfryzację zbiorów przy redukcji kosztów digitalizacyjnych per dokument, zaawansowane zarządzanie danymi w małych i dużych przedsiębiorstwach oraz administrowanie procesami biznesowymi opartymi o analizę i przechowywanie informacji.

Z rozpoczętej pod koniec kwietnia oferty prywatnej spółka pozyskała 300 tys. zł.