Według niego potrzeby finansowe Słowenii są stosunkowo nieduże, a jej sektor bankowy nie jest nadmiernie rozbudowany. Nie mniej w zamian za pomoc z europejskiego funduszu EMS rząd będzie musiał wprowadzić program cięć, co wywoła społeczne niezadowolenie.

Sektor bankowy Słowenii pod kreską

"Są dwa główne powody do obaw, jeśli chodzi o sytuację finansową Słowenii. Pierwszym jest kondycja jej sektora bankowego i rosnąca potrzeba dokapitalizowania go, a drugim ryzyko, że będzie musiał tego dokonać rząd, co zaszkodzi finansom publicznym" - napisał Stratfor w komentarzu z piątku.

Nieściągalne pożyczki stanowią ok. 15 proc. ogółu pożyczek słoweńskich banków. Aktywa bankowe wynoszą ok. 150 proc. PKB kraju, a stosunek pożyczek do depozytów tzw. dźwignia wynosi 180 proc. wobec europejskiej średniej 110 proc.rozonFinlandia woli przygotować się na wyjście ze strefy euro, niż spłacać długi innych krajów

Zagrożone banki państwowe

Trzy największe banki stanowią połowę całego sektora. Największy z nich Nova Ljublijanska i trzeci największy Abanka Vipa kontroluje państwo. Oznacza to, że ciężar dokapitalizowania banków spada głównie na sektor publiczny. Zastrzyki kapitału zwiększyły dług publiczny Słowenii z 23 proc. PKB w 2007 r. do 45 proc. PKB w 2011 r.

3 lipca z planów dokapitalizowania banku Nova Ljubljanska wycofał się belgijski KBC. W marcu z braku zainteresowania nowymi akcjami banku ze strony prywatnych inwestorów, rząd w Ljubljanie kupił całą emisję za 250 mln euro. Przedtem minister finansów kraju Janez Sustersic ocenił, że w bliskim czasie bank będzie potrzebował 500 mln euro.

Słowenii może się udać uzyskać bezpośrednią pomoc dla banków z ESM bez zwiększania jej zobowiązań dłużnych, jeśli ustalenia ze szczytu 28-29 czerwca zostaną zaaprobowane, ale nawet w takiej sytuacji, UE zażąda od niej cięć wydatków i reform - przewidują analitycy.

Stratfor obawia się, że spełnienie tego wymogu okaże się dla Słowenii trudne. Deficyt wydatków publicznych za ub. r. sięgnął 6,4 proc. PKB. W ostatnim kwartale 2011 r. wskutek załamania się jej eksportu, Słowenia weszła w drugą recesję w ostatnich trzech latach. OECD przewiduje, że w 2012 r. gospodarka skurczy się o 2 proc. Rządowe próby reform napotykają na silny opór społeczny.