Pawlak powiedział, że od 1 stycznia 2013 r. obowiązywać zacznie system tzw. białych certyfikatów. To mechanizm rynkowy wspierający inwestycje w przedsięwzięcia energooszczędne, takie jak np.: modernizacja budynków, lokalnych sieci ciepłowniczych i źródeł ciepła, urządzeń przeznaczonych do użytku domowego, izolacja instalacji przemysłowych oraz odzyskiwanie energii w procesach przemysłowych.

Zgodnie z ustawą o efektywności energetycznej, certyfikaty będą mogły otrzymywać podmioty, które przeprowadzą inwestycje związane z ograniczeniem zużycia energii - np. wspólnoty mieszkańców, ale też przedsiębiorstwa z branży energetycznej. Aby uzyskać dokument, wspólnota lub firma będzie musiała wygrać przetarg organizowany przez Urząd Regulacji Energetyki, podczas którego oceniane będą m.in. oszczędności energetyczne wynikające z danych inwestycji. Certyfikat będzie można sprzedać na Towarowej Giełdzie Energii. Firmy sprzedające energię elektryczną, ciepło lub paliwa gazowe będą musiały - od przyszłego roku - przedstawiać certyfikaty URE albo zapłacić specjalną opłatę.

Szef resortu gospodarki wyjaśnił, że resort zrezygnował z uregulowania zawodu tzw. audytora efektywności energetycznej, który miałby zatwierdzać inwestycje w energooszczędność. "Projekt jest przygotowany i myślę, że zostanie przyjęty na najbliższym posiedzeniu rządu. Polega na tym, aby nie wprowadzać tego zawodu regulowanego, pozostawiając to swobodnej działalności gospodarczej przedsiębiorców i ekspertów" - powiedział.

Pawlak poinformował, że w czerwcu będą gotowe rozporządzenia określające warunki do organizacji przez Urząd Regulacji Energetyki przetargów na białe certyfikaty, które będą przyznawane przez URE za inwestycje zwiększające efektywność energetyczną.

Zapewnił, że w rozporządzeniach zostaną przyjęte takie parametry, aby także mniejsze wspólnoty mieszkańców były zainteresowane wykorzystaniem ustawy do modernizacji cieplnej swoich budynków.

"Przetargi odbędą się jeszcze w tym roku" - zapowiedział Pawlak. Dodał, że dzięki temu od przyszłego roku przedsiębiorstwa będą miały możliwość przedstawiania certyfikatów URE.