Dokładna wielkość deficytu sektora finansów publicznych, z punktu widzenia ratingu Polski, jest neutralna, ważny jest trwały trend spadkowy - powiedział prezes Fitch Polska Piotr Kowalski.

"Z naszego punktu widzenia nie ma znaczenia, czy będzie to (deficyt sektora finansów publicznych do PKB - PAP) 3,0 proc., 3,2 proc. czy 3,5 proc. To nie ma specjalnego znaczenia, jeśli chodzi o ocenę Polski. Chodzi natomiast o to, żeby to był stały trend spadający" - powiedział w piątek w TVN CNBC Kowalski.

Fitch prognozuje, że Polska w 2012 r. obniży deficyt sektora finansów publicznych do 3,5 proc. PKB.

Dodał, że samo zejście z deficytem poniżej 3,0 proc. nie będzie automatycznie oznaczać podniesienia ratingu.

"Poczekamy, czy ten trend jest trwały" - powiedział.

Długoterminowy rating polskiego długu w walucie zagranicznej w agencji Fitch to "A minus", perspektywa ratingu jest stabilna.

Kowalski podtrzymał prognozy Fitch dotyczące wzrost PKB w 2012 r. w Polsce - 2,8 proc.

"Największym czynnikiem ryzyka, jeśli chodzi o prognozy w tym i przyszłym roku są czynniki zewnętrzne, czyli tak naprawdę sytuacja w strefie euro" - dodał.