Umowy o współpracy podpisały także m.in. Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych oraz Biuro Rozwoju Handlu Ministerstwa Handlu Chińskiej Republiki Ludowej.

Umowa o współpracy małych i średnich przedsiębiorstw

Według informacji CIR, memorandum w sprawie promocji wymiany i współpracy małych i średnich przedsiębiorstw podpisali: minister gospodarki Waldemar Pawlak i minister handlu Chin Chen Deming.

Umowa - poinformowało CIR - "zakłada współdziałanie w zakresie przepływu informacji, wymiany doświadczeń, prowadzenia szkoleń oraz oferowania wsparcia mającego na celu rozwój dwustronnego obrotu gospodarczego; takie działania mogą obejmować m.in. organizację misji gospodarczych, udział w targach, forach i konferencjach".

Z kolei minister transportu Sławomir Nowak i minister handlu Chin podpisali międzyrządową umowę dotyczącą współpracy w sferze zrównoważonej infrastruktury. "Celem współdziałania będzie wspieranie wszelkich inicjatyw, które przyczynią się do podniesienia efektywnej współpracy w różnych dziedzinach infrastruktury, w tym np. promocji innowacyjnych i proekologicznych technologii, przemysłowej konkurencyjności i współpracy naukowej" - poinformowało CIR.

Natomiast minister kultury Bogdan Zdrojewski i ambasador Chin w Polsce Sun Yuxi podpisali protokół o współpracy kulturalnej między resortami kultury obu państw na lata 2012-2015.

"Protokół przewiduje wspieranie bezpośredniej współpracy między instytucjami kultury, stowarzyszeniami twórców oraz innymi organizacjami działającymi w obszarze kultury. Działania będą się opierać na organizacji sezonów kultury, wymianie artystów i twórców oraz zespołów artystycznych, wizytach studyjnych, upowszechnianiu twórczości, współpracy bibliotek, archiwów, muzeów czy projektach wystawienniczych" - poinformowało CIR.

Ponadto memorandum podpisane przez Polską Agencję Informacji i Inwestycji Zagranicznych oraz Biuro Rozwoju Przemysłu Ministerstwa Handlu Chin "zakłada wsparcie i rozwój kontaktów między firmami polskimi i chińskimi".

Memorandum o strategicznej współpracy - poinformowało CIR - zawarły także Agencja Rozwoju Przemysłu SA i Guangxi Liugong Machinery Co.LTD; ponadto umowę handlową podpisały KGHM Polska Miedź SA i China Minmetals Corporation.