Koszty ubezpieczenia na wypadek niewypłacalności długu krajów strefy euro wzrosły do najwyższego poziomu od czterech tygodni. Tym razem ton nadawała Holandia, gdzie parlament nie jest w stanie uzgodnić planu oszczędności i redukcji deficytu. Analitycy ostrzegają - Holandia może stracić najwyższy rating.

Credit-default swaps, CDS-y, ubezpieczające obligacje Holandii podskoczyły o 10 punktów bazowych do 129 pb. tuż przed godz. 14 w Londynie. Z powodu gorszych wyników produkcji w Eurolandzie i Chinach wzrosło także ryzyko kredytów korporacyjnych.

Premier Holandii Mark Rutte podał się do dymisji po odmowie poparcia dla pakietu oszczędnościowego przez eurosceptyczną i antyimigrancką Partię Wolności. Upadek holenderskiego rządu może skomplikować procedury polityczne w walce z kryzysem. Z najnowszego raportu KE wynika, że zadłużenie Eurolandu wzrosło w zeszłym roku do rekordowego poziomu od czasu wprowadzenia euro.

„Istnieje niebezpieczeństwo zwrotu w stronę bardziej radykalnej i mniej przyjaznej Europie polityce w Holandii” – ocenia Elisabeth Afseth, analityczka Investec Bank w Londynie – „Zmiany w holenderskim rządzie budzą niepokój, czy uda im się uporządkować budżet i czy w ich efekcie kraj nie straci najwyższego ratingu, trzykrotnego „A”.

Indeks CDS-ów dla 15 krajów Eurolandu z Europy Zachodniej podskoczył o cztery punkty bazowe do 285 pb. – wynika z odczytu Markit iTraxx SovX Western Europe Index. Sygnalizuje to pogorszenie się oceny jakości kredytowej.

Premier wraz z rządem podał się do dymisji

Premier Holandii Mark Rutte złożył na ręce królowej Beatrix dymisję własną i swego rządu na skutek załamania się rozmów w sprawie redukcji deficytu budżetowego - podała w poniedziałek rządowa służba prasowa.

Według opublikowanych w marcu prognoz PKB Holandii zmniejszy się w tym roku o 0,75 proc. Bez środków zaradczych tegoroczny deficyt budżetowy wzrośnie do 4,5 proc. PKB, a więc znacznie przekroczy dopuszczalny przez UE próg 3 proc., i utrzyma się na wysokim poziomie do 2015 r.

Dług publiczny 17 krajów strefy euro osiągnął w zeszłym roku poziom 87,2 proc. PKB w porównaniu z 85,3 proc. rok wcześniej. Największe zadłużenie, rzędu 165,3 proc. PKB, ma Grecja, najmniejsze, bo zaledwie 6 proc. PKB – posiada Estonia.