Jastrzębska Spółka Węglowa po raz pierwszy wypłaciła swoim pracownikom premię motywacyjną. Dodatkowe 2,5 mln zł trafiło do górników oddziałów wydobywczych, przodkowych i zbrojeniowo-likwidacyjnych - podała w środę spółka.

Zarząd JSW, który dąży do większego niż dotąd powiązania wynagrodzeń górników z wydajnością pracy, zdecydował o wprowadzeniu dodatkowej premii od marca - teraz podzielono i wypłacono pieniądze. Od kwietnia zarząd zaproponował też wprowadzenie premii zadaniowej dla wszystkich pracowników spółki.

Premia dla najciężej pracujących

Pieniądze z premii motywacyjnej trafiły do górników zatrudnionych przy najtrudniejszych pracach - przy drążeniu nowych chodników, w ścianach wydobywczych oraz przy trudnych robotach związanych z likwidacją ścian i wyrobisk lub uzbrajaniem nowych.

Obecnie w kopalniach JSW drążonych jest 46 przodków. Za przekroczenie powierzonych w marcu zadań premię dostali pracownicy na 34 z nich. Natomiast spośród 25 ścian wydobywczych w spółce plan przekroczono na 23 - zatrudnieni tam górnicy także dostali premie motywacyjne.

W pierwszym kwartale tego roku kopalnie JSW wyprodukowały ok. 240 tys. ton węgla więcej niż planowano. Więcej, niż zakładał plan techniczny na ten, wykonano również wyrobisk korytarzowych, służących docelowo zwiększeniu zdolności wydobywczych kopalń JSW do 14 mln ton węgla rocznie.

Wprowadzenie premii motywacyjnej to jedno z działań zarządu spółki zmierzających do ujednolicenia i uproszczenia systemu wynagradzania pracowników oraz powiązania go z efektami pracy. Chodzi także o utrzymanie pod kontrolą kosztów stałych, wśród których płace to największa pozycja.

W JSW obowiązuje nowy system wynagrodzeń

Od połowy lutego JSW wprowadziła nowe wzory umów o pracę dla nowych pracowników. System ujednolica i upraszcza zasady wynagradzania, zachowując przy tym najważniejsze branżowe przywileje.

Zarząd JSW przekonuje związki zawodowe do przyjęcia nowego Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy oraz regulaminu pracy, jednolitych we wszystkich zakładach spółki. Dotychczas w spółce było osiem różnych regulaminów pracy, siedem układów zakładowych i jeden ponadzakładowy. Na wygrodzenie pracowników składało się natomiast 40 różnych składników.

Zarząd spółki zaproponował nowy, uproszczony system, zawierający jeden układ zbiorowy i jeden regulamin pracy dla wszystkich pracowników. Proponuje m.in. wprowadzenie premii motywacyjnej dla pracowników wykonujących prace w ścianach, przodkach i przy robotach zbrojeniowo-likwidacyjnych, a docelowo także premii kwotowej dla wszystkich pracowników zatrudnionych przy produkcji.

Koszty stałe w JSW wynoszą 80 proc. wydatków

Wprowadzanie zmian zarząd tłumaczy koniecznością zapobieżenia wzrostowi kosztów stałych, stanowiących ok. 80 proc. wszystkich. Według danych za ub. rok, 48 proc. to koszty osobowe, 21 proc. - usług obcych, 17 proc. - materiałów i energii, 12 proc. to amortyzacja, a 2 proc. - podatki i opłaty. Koszty pracy rosną, choć spadają ceny węgla na światowych rynkach.

W JSW trwa spór zbiorowy - związkowcy zażądali zwiększenia wynagrodzeń o 7 proc. i wycofania nowych wzorów umów o pracę. Zarząd proponuje wzrost płac o wskaźnik inflacji. Planowana jest także nagroda z zysku (zarząd chce przeznaczyć na ten cel 130 mln zł) i wypłata dywidendy (w sumie zarząd proponuje przeznaczyć ponad 630 mln zł do podziału między wszystkich akcjonariuszy).

W ub. roku wszyscy pracownicy JSW i większości spółek zależnych otrzymali pakiet nieodpłatnych akcji; papiery dostali także ci, którym nie należały się one z mocy ustawy. W związku z debiutem giełdowym załoga dostała nagrodę z zysku w wysokości ok. 160 mln zł.