„Oceniając rękojmię wykonywania obowiązków akcjonariusza w sposób należycie zabezpieczający interesy klientów banku i zapewniający bezpieczeństwo depozytów, KNF wzięła w szczególności pod uwagę plan działalności banku oraz złożone przez inwestora zobowiązania dotyczące ostrożnego i stabilnego zarządzania bankiem, w zakresie m.in. ewentualnego wsparcia kapitałowego, polityki dywidendowej, wyeliminowania wewnętrznej konkurencji między podmiotami z grupy na rynku polskim oraz wprowadzenia akcji połączonego banku do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie nie później niż do dnia 30 czerwca 2016 r. (przy czym ich płynność będzie utrzymywana na poziomie co najmniej 15%), a w zakresie akcji Raiffeisen Bank International AG ewentualnego wprowadzenia akcji do notowań na GPW w Warszawie do dnia 30 czerwca 2018 r., a jeżeli byłoby to niemożliwe, zwiększenie free float akcji Raiffeisen Bank Polska SA d! o co najmniej 25%" – podała KNF.

W lutym 2011 roku Raiffeisen Bank International (RBI) poinformował, że przejmie 70% udziałów w Polbank EFG za 490 mln euro. Następnie RBI i EFG Eurobank Ergasias, grecki właściciel oddziału Polbanku, połączą swoją działalność bankową w Polsce, przy czym RBI posiadać będzie 87% utworzonej grupy, a Eurobank EFG zachowa 13% udziałów.

Komisja poinformowała także, że jednogłośnie stwierdziła brak podstaw do zgłoszenia sprzeciwu wobec planowanego nabycia przez Private Financial Holdings Limited z Bermudów, za pośrednictwem EFG Eurobank Ergasias z Grecji, akcji Raiffeisen Bank Polska w liczbie powodującej przekroczenie 10% głosów na walnym zgromadzeniu, nie powodującej jednak przekroczenia 20% głosów na walnym zgromadzeniu.