„Jestem bardzo dumny, że to właśnie Polska została wybrana jako lokalizacja dla tej sztandarowej inwestycji. Jestem przekonany, że pomoże ona Polsce sprostać ambitnym europejskim celom związanym z rozwojem energii odnawialnej” - powiedział Marcin Korolem, minister środowiska.

I dodał, że inwestycja ułatwi zapewnienie biomasy przemysłowi papierniczemu. Takie inicjatywy przyczyniają się do stworzenia nowych, zielonych miejsc pracy, jednocześnie pozytywnie wpływając na środowisko naturalne i bioróżnorodność. Realizacja celów ochrony środowiska i rozwoju gospodarki zarazem jest kluczowym elementem polityki naszego rządu.

Umowa jest zwieńczeniem bardzo udanego pilotażowego projektu zarządzanego przez GWR Poland dla International Paper polegającego na prowadzeniu plantacji szybko rosnących hybryd topoli. Umowa zakłada dzierżawienie gruntów od lokalnych rolników w celu produkcji biomasy w trzy- i czteroletnim systemie rotacyjnym. Uprawa topoli poprawia wskaźnik ekologicznego wykorzystania gruntów oraz polepsza jakość gleby. Jednocześnie projekt pozwala na zwiększenie dochodów i poprawienie sytuacji finansowej lokalnych samorządów.

Obecny potencjał produkcyjny biomasy w Polsce jest niewystarczający, aby pokryć potrzeby przemysłu, który stoi w obliczu realizacji celów unijnej polityki energetycznej – podkreśla serwis PAIiIZ - Co więcej, rozwiązania systemowe w Polsce ograniczają ilość drewna, która mogłaby zostać wykorzystana do produkcji biomasy. W związku z tym należy stworzyć nowe, zrównoważone źródło biomasy, w celu zapewnienia stabilnej podaży w rozsądnej cenie. Pomoże to Polsce wypełnić zobowiązania wobec UE, dotyczące udziału energii odnawialnej w ogólnej strukturze energetycznej.