Na rynku reklamy on-line wciąż się utrzymuje tendencja wzrostowa - wynika z badania Związek Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska przeprowadzonego przez PwC.

Wydatki na reklamę w polskim Internecie w 2011 roku wyniosły 1,948 miliarda złotych (w porównaniu z rokiem wcześniejszym jest to wzrost o ponad jedną piątą).. Zwiększają się one zwłaszcza w mniej aktywnych sektorach gospodarczych (odzież i dodatki, farmaceutyki, chemia gospodarcza). Wyraźny wzrost nakładów finansowych dotyczy wideo oraz w urządzeniach mobilnych.

W branży reklamy cyfrowej nadal utrzymują się dwucyfrowe wzrosty. W roku 2011 indeks rok-do-roku na tej samej bazie uczestników badania wyniósł 22 proc. W zeszłym roku do projektu dołączyły 3 nowe podmioty, zastępując wcześniejsze, które zniknęły z rynku bądź zrezygnowały z udziału w badaniu. Gdyby uwzględnić dynamikę rynku z uwzględnieniem nowych podmiotów, wzrost wynosi 23 proc. – czytamy w raporcie IAB AdEx.

Wydatki na reklamę online / Inne

„22 procent wzrostu wydatków na reklamę online to wynik lepszy niż prognozy z początku roku. W zestawieniu z danymi nt. wydatków w innych mediach, widać, że Internet jest obecnie motorem napędowym całej branży reklamowej w Polsce, która bez Internetu, zamiast niewielkiego wzrostu zanotowałaby spadek – powiedział Piotr Kowalczyk, Prezes Zarządu IAB Polska.

Struktura rynku
Biorąc pod uwagę podstawowy podział reklam internetowych w roku 2011, najważniejszym kanałem jest nadal reklama graficzna z 41-proc udziałem w torcie. Na kolejnych miejscach znalazły się odpowiednio: marketing w wyszukiwarkach (SEM – 33 proc), ogłoszenia (17 proc) oraz e-mail (7 proc.).

Struktura rynku / Inne

„Wzrosty notują praktycznie wszystkie segmenty rynku, a szczególnie reklama wideo, SEM i reklama kontekstowa, a także – w tym roku po raz pierwszy – reklama w urządzeniach mobilnych. Swój udział w tych wzrostach na pewno mają również sieci społecznościowe. Jeśli chodzi o branże, to najwięcej w Internecie wydają finanse, telekomunikacja i handel, który zastąpił na trzecim miejscu motoryzację. Swoje wydatki w Internecie bardzo szybko zwiększają też branża odzieżowa, nieruchomości oraz farmaceutyki. – komentuje Piotr Kowalczyk.

Sektory gospodarcze - udział w proc. / Inne

„Mam nadzieję, że do wzrostu rynku przyczyniają się także działania IAB. Właściwie wszystko co robimy, ma na celu dalszą popularyzację Internetu jako medium reklamowego, tworzenie na rynku warunków sprzyjających jego rozwojowi, a także reprezentowanie interesu branży internetowej w procesach legislacyjnych, które mogą mieć wpływ na prowadzenie biznesu w Internecie – dodaje prezes IAB Polska.

IAB AdEx jest cyklicznym badaniem służącym do mierzenia wydatków na reklamę internetową. Projekt realizuje IAB Polska wspólnie z PwC od 2007 roku, a jego wyniki stały się standardem rynkowym i są bazą dla innych analiz dotyczących wydatków reklamowych.

Pełna wersja raportu.