Polski rynek internetu stacjonarnego może urosnąć w tym roku o ok. 250-300 tys. klientów, ocenił prezes Netii Mirosław Godlewski. W 2011 r. rynek urósł w podobnym tempie - o ok. 300 tys.

"Potencjał wzrostu rynku w tym roku oceniamy na 250-300 tys. osób" - powiedział Godlewski podczas konferencji prasowej.

Netia oceniła, że na koniec 2011 r. jej udział w polskim rynku internetu stacjonarnego wyniósł 14,4%. Gdyby liczyć tylko abonentów "starej" Netii (czyli nie uwzględniając przejęcia Telefonii Dialog pod koniec roku), to udział ten kształtowałby się na poziomie 11,9% wobec 11,5% przed rokiem.

Spółka ocenia też, że jej udział w rynku usług głosowych rósł w 2011 r., choć całość rynku spadała. Spółka szacuje, że wyniósł on 13,5% (19,9% wliczając Dialog) wobec 13,0% na koniec 2010 r.

Netia podała też, że na koniec ub. roku miała ponad 30 tys. klientów internetu mobilnego, a Godlewski zaznaczył, że liczy na podwojenie tego wyniku w trakcie 2012 r.

Netia miała 248,79 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2011 roku wobec 263,89 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody wyniosły 1618,80 mln zł wobec 1569,30 mln zł rok wcześniej.