Nagrodę przyznaje renomowany magazyn "Compound Semiconductor" na podstawie głosów przysłanych Internetem.

W tym roku główną nagrodę w kategorii podłoża i materiały zdobyli Polacy. Ammono była nominowana do nagrody za najlepszą na świecie metodę otrzymywania monokryształów objętościowych azotku galu (GaN) - półprzewodnika lepszego od króla współczesnej elektroniki - krzemu.