Poziom inflacji w lutym 2012 r. okazał się zgodny z oczekiwaniami Ministerstwa Finansów, choć zaskoczeniem był brak korekty danych za styczeń po zmianie koszyka inflacyjnego, wynika z komunikatu resortu finansów.

Zdaniem resortu, w marcu nastąpi wyraźny spadek inflacji, do poziomu poniżej 4,0% r/r.

"Opublikowany przez GUS wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych za luty okazał się zgodny z oczekiwaniami MF

Pewnym zaskoczeniem jest brak korekty danych za styczeń (w ostatnich 8 latach wskaźnik styczniowy był korygowany w dół w skali od 0,1 do 0,3 pkt. proc.)" - czytamy w komunikacie resortu finansów do danych GUS.

Resort zauważa, że uwzględnienie nowych wag wpłynęło na zwiększenie we wskaźniku CPI udziału grupy "użytkowanie mieszkania i nośniki energii" (z 20,7% do 21,3%) oraz na wzrost udziału grupy "napoje alkoholowe i wyroby tytoniowe" (5,7% do 6,1%).

"W przypadku tej pierwszej grupy jest to tendencja obserwowana od lat. Udział żywności i napojów bezalkoholowych w CPI nieznacznie wzrósł (z 24,0% do 24,2%) - w poprzednich latach obserwowano spadek udziału tej grupy. W marcu oczekujemy wyraźnego spadku inflacji, do poziomu poniżej 4%" - podsumowano.

Główny Urząd Statystyczny (GUS) poinformował wcześniej, że ceny towarów i usług konsumpcyjnych w lutym 2011 r. wzrosły o 0,4% w porównaniu do poprzedniego miesiąca, natomiast w ujęciu rocznym inflacja wyniosła 4,3% wobec wzrostu o 0,7% m/m i 4,1% r/r miesiąc wcześniej.

.linkms {text-decoration: none; Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; color: #666; width: 450px;} .linkms a {text-decoration: none; color: #666; font-weight:bold} .linkms a:hover {text-decoration: underline; color: #666} .linkms a:visited {text-decoration: none; color: #666} .linkms a:active {text-decoration: none; color: #666}