Stopa bezrobocia w Niemczech w lutym 2012, po uwzględnieniu czynników sezonowych, wyniosła 6,8 proc. wobec 6,8 proc. w styczniu, po korekcie - poinformował w środę Federalny Urząd Pracy w komunikacie.

Analitycy oczekiwali, że stopa bezrobocia wyniesie 6,7 proc., tyle ile w styczniu przed korektą.

Liczba osób poszukujących pracy pozostała bez zmian, po uwzględnieniu czynników sezonowych.

Analitycy spodziewali się w II spadku liczby osób poszukujących pracy o 5 tys., po spadku w I o 26 tys., po korekcie.

Liczba osób bezrobotnych wyniosła w II, po uwzględnieniu czynników sezonowych, 2,87 mln, bez zmian.

Bez uwzględniania czynników sezonowych liczba ta wyniosła 3,110 mln wobec 3,084 mln poprzednio - podał urząd pracy. Stopa bezrobocia wyniosła tu 7,4 proc. wobec 7,3 proc. w I.