Eksport z Polski, liczony w euro wzrośnie w tym roku o 11,2% do 153,4 mld euro, szacuje Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych, podtrzymując oczekiwania sprzed miesiąca.

W ujęciu złotowym wzrost eksportu wyniesie 10,7% wobec oczekiwanych wcześniej 10,4%. "Korporacja oczekuje, że w okresie I - III 2012 r. eksport okaże się większy niż przed rokiem o 6,4% w euro, a w wymiarze złotowym o 13,9%. Aktualne szacunki potencjału gospodarczego polskich wytwórców oraz zmian w popycie na nasze towary w roku 2012 pozwalają oczekiwać wzrostu eksportu do kwoty 153,4 mld euro tj. o 11,2% oraz o 10,7% w złotych - do kwoty 629,6 mld" - głosi komunikat.

KUKE podała, że na podstawie analizy opublikowanych danych o stanie gospodarki w styczniu oraz zapotrzebowania na usługi Korporacji w zakresie ochrony transakcji eksportowych szacuje, iż w styczniu eksport z Polski wyniósł 10,862 mld euro. "Był więc o 2,5% większy niż w grudniu oraz o 2,8% większy niż w styczniu 2011 r. Liczony w złotych eksport wyniósł 47,501 mld tj. o 0,1% więcej niż w grudniu 2011 r. i o 15,4% więcej niż przed dwunastoma miesiącami" - czytamy dalej.

Reklama

Korporacja poinformowała też, że styczeń przyniósł dalsze sezonowe obniżenie zainteresowania klientów prowadzeniem działalności tak eksportowej, jak i sprzedaży krajowej, będące naturalnym odreagowaniem wcześniejszej wzmożonej aktywności, połączonej z silnym zapotrzebowania na limity handlowe. Choć owo zainteresowanie prowadzeniem działalności było niższe niż w grudniu, wciąż pozostawało wyraźnie wyższe od notowanego przed rokiem.

Wartość dostępnych dla klientów limitów na transakcje eksportowe była w końcu stycznia niższa niż przed miesiącem o 5,3% (w listopadzie wzrosła o 5,8%, w grudniu zaś spadła o 3,5%). Jednocześnie okazała się o 20,4% wyższa od obowiązującej przed rokiem" - napisano w komunikacie.

Kwoty dostępnych limitów dotyczących ochrony obrotu krajowego w styczniu były niższe od grudniowych o 0,3% (w listopadzie wzrosły o 4,0% w grudniu zaś zmniejszyły się o 2,5%). Jednocześnie ich wartość była o 19,6% wyższa niż przed rokiem, podała KUKE.

.linkms {text-decoration: none; Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; color: #666; width: 450px;} .linkms a {text-decoration: none; color: #666; font-weight:bold} .linkms a:hover {text-decoration: underline; color: #666} .linkms a:visited {text-decoration: none; color: #666} .linkms a:active {text-decoration: none; color: #666}