Ostatnie obfite opady śniegu i obecna odwilż mogą spowodować podtopienia i lokalne powodzie. To zaś wywoła wzrost cen ubezpieczeń budynków.
W ubiegłym roku ceny polis od domów i mieszkań wzrosły średnio o 15 – 20 proc. W tym roku towarzystwa nie planują podwyżek, ale zastrzegają, że o wszystkim zdecyduje pogoda i zagrożenie powodziowe.
– Na bieżąco analizujemy sytuację w poszczególnych regionach czy też segmentach rynku pod kątem wpływu na ryzyko ubezpieczeniowe lub poziom szkodowości – mówi Przemysław Makaro, dyrektor biura rozwoju produktów majątkowych i osobowych Warty.