W tym czasie zatrudnienie wzrosło o 2,1%, a przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto zwiększyło się o 5,5%, podano także.