"Obniżenie ratingów tych krajów przybliża ocenę ich wiarygodności kredytowej do oceny rynkowej, ponieważ już od dłuższego czasu oprocentowanie obligacji Francji, Austrii i innych krajów wskazywało na to, że nie zasługują one na tak wysokie ratingi, jakie mają.

Agencja ratingowa Standard&Poor's w uzasadnieniu napisała, że w bieżącym roku spadek PKB w strefie euro może przekroczyć 1,5 proc., co znacząco utrudni naprawę finansów publicznych. Dodatkowo stwierdza, że dotychczas podjęte kroki są być może niewystarczające, żeby powstrzymać kryzys finansowy w strefie euro. A ponieważ sytuacja może się jeszcze pogorszyć dla większości krajów będzie to ostrzeżenie, że te ratingi mogą być jeszcze obniżone.