Jednodniowe lokaty banków w Europejskim Banku Centralnym wzrosły pod koniec bieżącego tygodnia do rekordowego poziomu 489,9 mld euro - poinformował w piątek EBC. A to oznacza, że banki nadal sobie nie wierzą.

Oznacza to, że mimo wyraźnej poprawy na europejskim rynku obligacji napięcia w europejskim sektorze bankowym pozostają bardzo silne.

Kwota jednodniowych lokat w EBC biła przez ubiegłe dni kolejne rekordy, w środę było to 485,9 mld euro. Natomiast suma jednodniowych pożyczek, zaciąganych przez banki w EBC, wynosiła ostatnio zaledwie około 1,5 mld euro.

Wskaźniki te dowodzą braku zaufania banków do siebie nawzajem. W normalnych warunkach bardzo niechętnie deponują one nadwyżki własnych środków w banku centralnym, gdyż niewiele się na tym zarabia.

Reklama

Jak zaznacza agencja dpa, najwyraźniej banki lokują w EBC część środków, jakie otrzymały od niego w ramach działań na rzecz podtrzymania płynności. Pod koniec ubiegłego roku EBC przekazał sektorowi bankowemu niemal 500 miliardów euro w formie trzyletniego kredytu.

10570590