Środowa decyzja RPP jest zgodna z oczekiwaniami analityków. Wszyscy z 23 ankietowanych wcześniej przez PAP ekonomistów byli zdania, że RPP utrzyma w styczniu stopy procentowe na niezmienionym poziomie.

Większość ekonomistów oczekuje, że w tym roku Rada obniży stopy procentowe dwukrotnie, po 25 pb, tym samym na koniec 2012 roku referencyjna stopa NBP wyniesie 4,00 proc. Spośród ekonomistów oczekujących cięć w tym roku najwięcej wskazań, jeśli chodzi o pierwszy możliwy termin obniżki stóp procentowych, uzyskał czerwiec. W ubiegłym roku RPP czterokrotnie podniosła stopy procentowe: w styczniu, kwietniu, maju oraz czerwcu, łącznie o 100 pb.

Środowa decyzja RPP oznacza, że stopa referencyjna NBP wynosi nadal 4,50 proc., stopa lombardowa 6,00 proc., depozytowa 3,00 proc., zaś redyskonta weksli 4,75 proc.

RPP poda uzasadnienie do najnowszej decyzji w środę na konferencji prasowej o godz. 16.00.