Deficyt w obrotach bieżących w III kwartale 2011 roku wyniósł 4 mld 709 mln euro wobec 3 mld 359 mln euro deficytu w II kwartale 2011 - poinformował w piątek NBP.
Reklama

"Saldo rachunku bieżącego w III kwartale 2011 r. było ujemne i wyniosło 4.709 mln euro. O wysokości tego salda zadecydowały: ujemne salda dochodów (3.711 mln euro) i obrotów towarowych (2.676 mln euro) oraz dodatnie salda usług (1.022 mln euro) i transferów bieżących (656 mln euro)" - napisano w komunikacie.

Ujemne saldo rachunku bieżącego, w porównaniu z danymi za III kwartał 2010 r., poprawiło się o 486 mln euro.

Saldo rachunku kapitałowego było dodatnie i ukształtowało się na poziomie 1 mld 428 mln euro.

"Łączna wartość salda rachunku bieżącego i kapitałowego była ujemna i wyniosła 3.281 mln euro. Relacja łącznego salda rachunku bieżącego i kapitałowego do PKB, w III kwartale 2011 r., wyniosła -3,6 proc." - podał NBP.

Eksport towarów, w III kwartale 2011 r., został oszacowany na poziomie 34 mld 420 mln euro, natomiast import w wysokości 37 mld 96 mln euro.

"W porównaniu z III kwartałem 2010 r. zarówno eksport, jak i import towarów zwiększył się 8,1 proc." - napisano.

W III kwartale 2011 r. napływ środków z Unii europejskiej, ujętych w bilansie płatniczym, wyniósł 2 mld 539 mln euro.

"Napływ w wysokości 1.011 mln euro został ujęty w transferach bieżących, natomiast kwota 1.528 mln euro w transferach kapitałowych" - napisano.

W III kwartale 2011 r. saldo zagranicznych inwestycji w Polsce było dodatnie i wyniosło 1 mld 749 mln euro.

Saldo zagranicznych inwestycji bezpośrednich w Polsce było dodatnie i wyniosło 3 mld 119 mln euro.

Saldo zagranicznych inwestycji portfelowych w III kwartale 2011 r. było dodatnie i wyniosło 3 mld 669 mln euro.