"Dążę do liberalnej polityki wizowej, będącej odzwierciedleniem roli Niemiec w zglobalizowanym świecie" - powiedział Westerwelle agencji Reuters.

W ramach nowych przepisów nastąpi uproszczenie i skrócenie procedur wizowych dzięki żądaniu mniejszej liczby dokumentów, możliwości pobierania formularzy wizowych z internetu oraz wydawaniu decyzji wizowych w ciągu 72 godzin. Część zarządzania sprawami wizowymi zostanie objęta outsourcingiem, a ubiegający się o wizy, w szczególności biznesmeni, nie będą się musieli pojawiać przed niemieckimi władzami osobiście.

Ma to szczególne znaczenie w dużych krajach takich jak Rosja, gdzie dotarcie do najbliższego niemieckiego konsulatu może być związane z długą podróżą i znacznymi wydatkami.

Westerwelle zaznaczył, że w rezultacie liberalizacji nie ucierpi bezpieczeństwo państwa. "To (złagodzenie przepisów) w żaden sposób nie przeciwstawi się naszym interesom w dziedzinie bezpieczeństwa" - powiedział.