W trzecim kwartale tego roku sytuacja sektora przedsiębiorstw pozostała dobra, mimo zaobserwowanego spadku wyniku finansowego. Tak wynika z raportu NBP "Sytuacja finansowa sektora przedsiębiorstw w III kw. 2011 r.".

"Istotne znaczenie dla wyników miała deprecjacja kursu walutowego oraz niższe wpływy z tytułu dywidend. Były to zatem czynniki niezwiązane z fundamentami działalności sektora przedsiębiorstw. Jednocześnie nadal wyraźnie rosły wyniki na podstawowej działalności przedsiębiorstw, podobnie w dalszym ciągu powiększał się odsetek przedsiębiorstw generujących zyski" - napisano w raporcie.

"W lepszej kondycji nadal znajdowali się eksporterzy oraz duże przedsiębiorstwa. Droższy import zwiększył koszty firm importujących" - dodano.

NBP zaznacza, że odnotowano dalsze symptomy wzrostu aktywności inwestycyjnej, m.in. przyspieszenie wzrostu nakładów, w tym zwłaszcza wydatków na maszyny i urządzenia.

"Jednak skala realizowanych inwestycji pozostaje nadal niewielka i niższa niż w latach 2006-2008. Może to wskazywać, że realizowane w przedsiębiorstwach procesy inwestycyjne mają głównie charakter odtworzeniowy (potwierdza to rosnący r/r udział wydatków na modernizację istniejącego majątku w wartości kosztorysowej rozpoczynanych projektów)" - napisano.

Z raportu wynika, że w III kw. płynność sektora przedsiębiorstw lekko spadła, ale wciąż kształtuje się na bardzo wysokim poziomie.

"Zaobserwowano przyspieszenie tempa wzrostu zadłużenia z tytułu kredytu oraz spadek akumulacji środków pieniężnych, co łączy się w dużym stopniu z ożywieniem dynamiki inwestycji" - napisano.

"Struktura finansowania majątku pozostaje stabilna, wskazując na niską skłonność przedsiębiorstw do korzystania z dźwigni finansowej" - dodano.