Tak wynika z „Przeglądu Płac 2011/2012 dla sektora bankowego” przygotowanego przez Michael Page International, międzynarodową firmę doradztwa personalnego,

- Ostatnie 12 miesięcy to stosunkowo trudny czas dla pracowników sektora bankowego, często wymagający wykonywania większej ilości pracy bez dodatkowej gratyfikacji finansowej – przekonuje Pawel Wierzbicki, Manager Michael Page International.

Od 5 do 55 tys.

W „Przeglądzie Płac 2011/2012 dla sektora bankowego” znalazło się kilkadziesiąt stanowisk. Przykładowo maksymalne wynagrodzenie dyrektora finansowego/CFO to 55 tys., a minimalne 30 tys. złotych. Według raportu dyrektor kontrolingu zarabia minimalnie 20 tys. złotych, mogąc liczyć na premię nie wyższą niż 25 proc. Z kolei analityk finansowy z doświadczeniem 2-5 lat dostaje średnio 8 tys. złotych miesięcznego wynagrodzenia. Osoba pełniąca funkcję głównego księgowego o ponad 5 letnim stażu może liczyć co najmniej na 14 tys. złotych pensji. Najniższe wynagrodzenia pojawia się przy stanowisku analityka kredytowego w obszarze MŚP – 5 tys. złotych.

- Pomimo obserwowanego od IV kwartału 2010 wzrostu aktywności banków a w konsekwencji lepszych wyników finansowych, jedynie 20 proc. banków deklaruje podwyżkę wynagrodzeń pra¬cowników w perspektywie najbliższych 12 miesięcy, a 60 proc. nie ma pewności czy jej dokona. Jednocześnie 57 proc. banków wskazało, że poziom podwyżki wynagrodzeń wyniesie 2-3 proc. 40 proc. instytucji zamierza oprzeć swoją strategię zarządzania personelem i przywiązania pracowników do organizacji poprzez zwiększone nakłady na szkolenia i rozwój – informuje Pawel Wierzbicki.

Doświadczenie w cenie

- W ciągu ostatnich 12 miesięcy w sektorze bankowym odnotowaliśmy wyraźny wzrost popytu na doświadczonych pracowników na wszystkich szczeblach zarządzania. Część banków podejmowała decyzje o zatrudnieniu wysokiej klasy profesjonalistów w kluczowych dla firm obszarach w sytuacji, kiedy pozyskiwała informację o dostępności tego typu osób na rynku. Miało to miejsce, pomimo, że pierwotnie plany zatrudnienia tych organizacji tego nie przewidywały. Z punktu widzenia długoterminowego zarządzania organizacją i budowania silnej kadry to dobry czas na „łowienie” talentów – zauważa Pawel Wierzbicki.

Raport Michael Page pokazuje wynagrodzenia pracowników sektora finansowego działających w obszarach m.in.: finansów, księgowości, podatków, audytu i ryzyka kredytowego.  Opracowanie dotyczy pracowników zatrudnionych na terenie Warszawy przez banki oraz oddziały banków należących do międzynarodowych instytucji i grup finansowych.