"Przewiduje się, że odnotowane we wrześniu i październiku br. wyraźne spowolnienie tempa wzrostu obrotów, będące rezultatem pogorszenia koniunktury na głównych rynkach, zwłaszcza unijnych, będzie kontynuowane w dwóch kolejnych miesiącach br." - napisano w comiesięcznym raporcie.

Resort dodatkowo zauważa że handel zagraniczny w listopadzie i grudniu będziemy porównywać z wysokimi poziomami sprzed roku.