Liczba udzielonych kredytów w listopadzie wyniosła 2766 wobec 3753 w październiku.