Najbliższy poniedziałek, 28 listopada, będzie w Europie dniem największych w historii zakupów internetowych - szacują analitycy organizacji Visa Europe. W ciągu całego dnia konsumenci mają wydawać średnio 350 tys. euro na minutę.

Zdaniem analityków, okresem szczytowym poniedziałkowych internetowych zakupów będzie czas przerwy na lunch, pomiędzy godz. 13 a 14. Drugi szczyt spodziewany jest ok. godz. 19, kiedy internauci będą się ponownie logować w sklepach internetowych po powrocie z pracy do domu.

Platforma przetwarzania danych transakcji Visa Europe, jak się oczekuje, przetworzy w ciągu całego dnia niemal 7 mln transakcji z całej Europy, czyli 4,8 tys. transakcji na minutę, odzwierciedlając rosnące zainteresowanie internetem przy zakupach przedświątecznych.

"Przewidujemy, że w +mega-poniedziałek+ wartość zakupów internetowych z użyciem kart Visa w całej Europie przekroczy poziom 510 mln euro, co oznacza wzrost o 14 proc. w stosunku do 2010 r. Na handel elektroniczny przypada już jedna piąta łącznej wartości płatności z użyciem kart Visa. Dzięki ogromnej liczbie transakcji przetwarzanych przez nas na co dzień oraz danych o tendencjach z lat ubiegłych, dysponujemy rozległą wiedzą o rozkładzie wydatków konsumpcyjnych" - uważa dyrektor ds. handlowych Visa Europe dr Steve Perry.

Reklama

W tradycyjnych sieciach handlowych dzień największych zakupów zazwyczaj przypada dwa dni przed Bożym Narodzeniem.

Prognozy te są oparte na analizie najnowszych danych o zakupach oraz tendencji zaobserwowanych w okresie świątecznym w roku ubiegłym.

Visa Europe to stowarzyszenie ponad 4 tys. banków europejskich - stanowi ich własność i jest przez nie zarządzana. W lipcu 2004 r. Visa Europe uzyskała osobowość prawną, zaś w październiku 2007 r. uniezależniła się od nowoutworzonej, ogólnoświatowej spółki Visa Inc., zachowując jej wyłączną, nieodwołalną i nieograniczoną w czasie licencję.