Chodzi o działanie "zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej", w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Agencja przeznaczyła 500 mln zł na dofinansowanie inwestycji w przemyśle przetwórczym, handlu hurtowym i w grupach producenckich.

Kto mógł składać wniosek o dofinansowanie

Od 10 listopada o dofinansowanie mogły ubiegać się grupy producentów rolnych oraz organizacje producentów owoców i warzyw, a także spółdzielnie oraz spółki będące własnością tych grup lub organizacji.

Zainteresowanie możliwością uzyskania unijnej pomocy było tak duże, że już pierwszego dnia limit środków przeznaczonych na 2011 r. został przekroczony. Prezes ARiMR ogłosił zamknięcie naboru, 14. listopada 2011 r. był ostatnim dniem przyjmowania wniosków.

Nabór wniosków rozpoczął się 20 października. W pierwszej kolejności o dotację mogły ubiegać się "podmioty skonsolidowane", czyli zakłady rolno-spożywcze, które powstały w wyniku połączenia kilku podmiotów, np. spółdzielni, spółek, i działają na rynku nie dłużej niż od 1 czerwca 2009 r. oraz centra dystrybucji powstałe po 1 czerwca 2009 r., zajmujące się handlem hurtowym produktami rolnymi. Agencja otrzymała 19 wniosków na ok. 192 mln zł. Ponieważ limit środków nie został wyczerpany o dofinansowanie z UE mogły starać się także grupy producentów rolnych.

Dotacja może być przeznaczona na zakup maszyn lub urządzeń służących do przetwarzania produktów rolnych, a także ich magazynowania oraz na zakup specjalistycznych środków transportu przeznaczonych do przewozu produktów rolnych, np. chłodni i izoterm, a także na pokrycie kosztów poniesionych na wdrażanie systemów zarządzania jakością. Mogą być też współfinansowane inwestycje budowlane lub modernizacja budynków.

Maksymalna wartość pomocy to 50 mln zł w przypadku połączonych firm i centrów handlowych, zaś grupy producenckie mogą liczyć na wsparcie w wysokości do 20 mln zł.

Tegoroczny nabór wniosków był już piątym z kolei, poprzednie zorganizowane zostały w latach 2008 -2010.