Skoki cen ryżu i kukurydzy dają szansę na zyski dla inwestorów. Tegoroczna powódź w Tajlandii spowodowała, że plony ryżu zbieranego w tym kraju będą niższe niż w poprzednich latach.
Zdaniem analityków domu maklerskiego XTB Brokers to szansa na zyski. Trzeba tylko zainwestować w kontrakty na ceny ryżu.
Taka inwestycja wcale nie jest skomplikowana. Dostęp do tego rynku oferuje w naszym kraju kilka domów maklerskich – X-Trade Brokers, TMS Brokers czy DM Banku Ochrony Środowiska. Oczywiście, w ofercie mają nie tylko kontrakty na ryż, lecz także na inne surowce żywnościowe. Za pośrednictwem XTB można zawierać kontrakty również na pszenicę, kukurydzę, soję, kawę, kakao, cukier, wołowinę, wieprzowinę. DM BOŚ oferuje instrumenty oparte na notowaniach kukurydzy, pszenicy i soi. Ceny są brane głównie z giełd w Chicago.
Mechanizm inwestowania jest identyczny jak w przypadku gry na rynku walutowym (którą oferują te same domy maklerskie). Aby zacząć, inwestor musi wpłacić wymaganą kwotę, czyli depozyt. Jako że dom maklerski oferuje tzw. dźwignię, sięgającą w niektórych przypadkach stukrotności zainwestowanych środków, oznacza to, że wpłacając np. równowartość 2 tys. dol., można zainwestować w kontrakty o wartości 200 tys. dol. Jednak – podobnie jak w przypadku rynku walutowego – trzeba pamiętać, że gra na surowcach jest ryzykowna. Pechowy inwestor może stracić całość zainwestowanego kapitału. Aby grać dalej, będzie musiał uzupełnić depozyt do wymaganej wysokości.
Wyniki produktów strukturryzowanych opartych na surowcach spożywczych / DGP
Trzeba też pamiętać, że hossa na rynku surowców spożywczych dobiega końca. Według FAO żywność ostatnio tanieje. Indeks cen żywności liczony przez tę instytucję spadł w październiku do 216 punktów, poziomu najniższego od 11 miesięcy. Instytucja wróży dużą zmienność cen surowców rolnych w najbliższych miesiącach. Jednak, jak ostrzega FAO, istnieje duże ryzyko skoków cen.
Inwestowanie poprzez struktury
W surowce rolne można inwestować nie tylko poprzez kontrakty terminowe, lecz także poprzez różnego rodzaju produkty strukturyzowane (obligacje, lokaty, ubezpieczenia na życie) oferowane przez banki, towarzystwa ubezpieczeń i firmy inwestycyjne. Rozpiętość stóp zwrotu w ich przypadku jest jednak bardzo duża. Najwięcej w historii polskiego rynku dała do tej pory zarobić obligacja Banku Handlowego oparta na koszyku czterech surowców (pszenica, kukurydza, soja, cukier) – 47,4 proc. w ciągu trzech lat, a rocznie średnio 15,8 proc. Sześć tego rodzaju produktów dało średnioroczne zyski przekraczające 10 proc. Jednak 10 spośród 24 produktów ustrukturyzowanych, które do tej pory zapadły, nie przyniosło inwestorom żadnych zysków. Na szczęście jednak dla ich posiadaczy większość struktur opartych na surowcach rolnych gwarantuje ochronę kapitału.