Według raportu „Connected TV Forecast” oznacza to 20 proc. odbiorników TV na świecie w roku 2016, wobec jedynie sześciu procent na koniec 2010 roku. Jak twierdzi Simon Murray, autor raportu, przytoczone dane mają bardzo ogólnikowy charakter, gdyż sytuacja różni się w poszczególnych krajach, a poza tym w jednym gospodarstwie domowym do Internetu może być podłączonych kilka odbiorników telewizyjnych.

Wskazując na kilka sposobów podłączenia TV do Internetu organizatorzy badań zalecają stosowanie najbardziej popularnej metody, a mianowicie za pośrednictwem konsoli do gier (Wii, PlayStation 3 i Xbox), których liczba pod koniec roku 2010 wynosiła 79 mln.

Sprzedaż odbiorników TV z podłączeniem do Internetu (za pośrednictwem wbudowanego łącza Ethernet oraz aplikacji widgets) szybko rośnie, co wiąże się ze spadkiem cen detalicznych. Wkrótce większość sprzedawanych odbiorników będzie posiadała możliwość podłączenia do sieci, chociaż nie wszystkie gospodarstwa domowe kupujące takie telewizory będą miały dostęp do Internetu.