Zysk netto Microsoftu w I kw. roku obliczeniowego 2011/12 wyniósł 5738 mln USD wobec 5410 mln przed rokiem, podała spółka w raporcie. Zysk netto liczony na jedną akcję wyniósł 0,68 USD wobec 0,62 USD przed rokiem i był zgodny z oczekiwaniami rynku.

Dzięki klientom biznesowym, wyższe oo prognoz okazały się przychody. Wartość przychodów koncernu w kwartale zakończonym 30 września wyniosła 17 372 mln USD wobec 16 195 mln USD przed rokiem.

"Popyt na całą skalę naszych produktów przyniósł rekordowe przychody w I kwartale i kolejny okres solidnego wzrostu zysku na akcję. Nasze portfolio produktowe spisuje się dobrze a dodatkowo w drodze jest kolejka bardzo obiecujących produktów i usług, które doskonale rokują jeśli chodzi o przyszły wzrost" - powiedział szef finansów Microsoftu Peter Klein, cytowany w komunikacie.

Dział produktów biznesowych Microsoft zanotował przychody a poziomie 5,62 mld USD co oznacza wzrost o 8% r/r. Spółka podała, że przychody z takich usług jak Lync, SharePoint czy Exchange, rosły w tym okresie w tempie dwucyfrowym. Sprzedaż działu 'Windows and Windows Live" rosła w 2-proc. tempie, czyli razem z rynkiem komputerów PC. Spółka sprzedała już łącznie ponad 450 mln licencji na system Windows 7.