Nagrody przyznawane są w czterech dziedzinach: zarządzanie, prawo podatkowe, prawo pracy i ubezpieczeń społecznych oraz prawo gospodarcze. Zwycięska publikacja musi być nowatorska pod względem tematycznym i edytorskim. Temat powinien mieć charakter monograficzny. Książka musi też dotyczyć problemu aktualnego, ale rzadko poruszanego w literaturze, oraz uwzględniać orzecznictwo sądów.

Autorzy nagradzanych książek w chwili oddania publikacji do druku nie mogą mieć ukończonych 35 lat.

Wyboru zwycięskich publikacji dokonują kapituły, w skład których wchodzą pracownicy naukowi, praktycy, adwokaci oraz radcowie prawni. Decyzje podejmowane są większością głosów.

W konkursie Złote Skrzydła ocenialiśmy 30 książek wydanych w 2010 r. Prace mogli zgłaszać przedstawiciele wydawnictw, autorzy, placówki naukowe, a także członkowie kapituły.

Do rywalizacji o nagrody w wysokości 10 tys. zł ufundowane przez współorganizatora konkursu, firmę doradczą KPMG, mogły przystąpić tylko osoby, które w chwili oddawania książki do druku nie ukończyły 35 lat.

Nadesłane wydawnictwa były oceniane w czterech kategoriach: podatki, zarządzanie, prawo pracy i prawo gospodarcze. Nagrody przyznawała kapituła złożona z wybitnych ekspertów: pracowników naukowych, sędziów Sądu Najwyższego i Naczelnego Sądu Administracyjnego, radców prawnych, adwokatów. Członkowie kapituły zwracali uwagę przede wszystkim na umiejętne połączenie aspektów teoretycznych z praktyką oraz orzecznictwem sądowym.

W kategorii zarządzanie nagrodę otrzymała dr Anna Jupowicz-Ginalska. Jej „Marketing medialny” (Wydawnictwo Difin) pokonał pięć innych pozycji. W dziedzinie prawo pracy i ubezpieczeń społecznych nagrodzono dr. Michała Raczkowskiego, adiunkta w Katedrze Prawa Pracy i Polityki Społecznej Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Wyróżnienie w tej kategorii otrzymała również Wioletta Witoszko z Uniwersytetu w Białymstoku.

W kategorii podatki zwyciężył dr Paweł Selera, doradca podatkowy współpracujący z MDDP Michalik Dłuska Dziedzic i Partnerzy Spółka Doradztwa Podatkowego sp. z o.o. Kapituła postanowiła również wyróżnić ubiegłorocznego zwycięzcę naszego konkursu – dr. Dariusza Strzelca, adiunkta w Katedrze Materialnego Prawa Podatkowego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego.

Bardzo duża liczba zgłoszonych książek spowodowała, że najtrudniej było wyłonić laureata w zakresie prawa gospodarczego. Po długich obradach kapituła jednogłośnie wskazała, że nagrodę główną powinien otrzymać dr Tomasz Czech. Wyróżniono również dr. Daniela Dąbrowskiego, dr Annę Falkowską oraz dr Dominikę Nowak.

Kategoria podatki

SKŁAD KAPITUŁY:

Mec. Andrzej Marczak

doradca podatkowy i partner KPMG, fundatora nagród dla laureatów

Mec. Robert Krasnodębski

radca prawny i doradca podatkowy w Kancelarii Weil Gotshal & Manges

Prof. Witold Modzelewski

Uniwersytet Warszawski

NAGRODA GŁÓWNA:

Paweł Selera

za książkę „Międzynarodowe a unijne prawo podatkowe w kontekście opodatkowania zysków przedsiębiorstw” Wydawnictwo Wolters Kluwer

Uzasadnienie: To jedna z pierwszych pozycji poświęconych międzynarodowym i unijnych przepisom podatkowym dotyczącym opodatkowania zysków przedsiębiorstw.

WYRÓŻNIENIE:

Dariusz Strzelec

za książkę „Dochody nieujawnione. Zasady opodatkowania. Postępowanie podatkowe” Wydawnictwo C.H. Beck

Uzasadnienie: Książka opisuje wiele praktycznych i aktualnych problemów. Jest napisana fachowym i przystępnym językiem. Na szczególną uwagę zasługują bibliografia oraz bogate orzecznictwo sądowe.

Kategoria zarządzanie

SKŁAD KAPITUŁY:

Prof. Piotr Płoszajski

kierownik Katedry Teorii Zarządzania, Szkoła Główna Handlowa

Stefan Dunin-Wąsowicz

członek zarządu BBI Polska

Prof. Andrzej Herman

dziekan Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie, SGH

NAGRODA GŁÓWNA:

Anna Jupowicz-Ginalska

za książkę „Marketing medialny”, Wydawnictwo Difin

Uzasadnienie: Książka napisana przystępnym i fachowym językiem porusza praktyczne i aktualne problemy. Opisuje mechanizmy rządzące autopromocją, show biznesem, kampaniami reklamowymi i prowokacjami medialnymi.

Dr Anna Jupowicz-Ginalska

Książka powstała dzięki mojej pracy doktorskiej napisanej pod kierunkiem prof. dr. hab. Jerzego Olędzkiego. Poświęcona jest marketingowi prowadzonemu przez środki przekazu. Badam produkt medialny w kontekście jego unikatowości i współwystępowania pozornie wykluczających się cech. Omawiam ramówki radiowe i telewizyjne, sporo uwagi poświęcam również marce medialnej. Wnikliwie przyglądam się cenie medialnej, zarówno w aspekcie osobistym, jak i instytucjonalnym. Poruszam kwestię dystrybucji środków przekazu, klasyfikując ją w kontekście geograficznym, częstotliwości aktualizacji treści czy metod rozpowszechniania.

Sporo uwagi poświęcam także promocji medialnej – podaję ponad 15 technik, po które sięgają media w strategii promocyjnej. Przyglądam się także autopromocji, show-biznesowi, kampaniom reklamowym czy prowokacjom medialnym. Każdy z tych elementów analizuję w kontekście nastawienia proklienckiego, skoncentrowanego na wygodzie korzystania ze środków przekazu. Koniecznie muszę podkreślić silny związek budowanej przeze mnie teorii z praktyką: liczba przykładów związanych z rynkiem medialnym jest naprawdę znaczna.

Nagrodzoną przez „DGP” książkę traktuję jako kamień milowy dla moich dalszych badań. Niewątpliwie otrzymane wyróżnienie pozwoli mi dodatkowo rozwinąć skrzydła.