Ceny ryżu, pszenicy i innych podstawowych artykułów żywnościowych będą dalej gwałtownie się zmieniać z tendencją do wzrostu. Proces ten najbardziej uderzy w biednych rolników i konsumentów, zwłaszcza w Afryce – ostrzegły w poniedziałek agendy żywnościowe ONZ.

W dorocznym raporcie na temat zachwiania bezpieczeństwa żywnościowego na świecie, trzy oenzetowskie agencje zaapelowały do rządów o pożyteczne wykorzystywanie informacji o prognozach zbiorów rolnych i poziomie zapasów żywności. Chodzi o to – podkreśliły – aby uniknąć gwałtownych skoków cen, które przyczyniły do wybuchu na świecie zamieszek w latach 2006-2008 oraz wzrostu o 8 proc. liczby niedożywionej ludności w Afryce – relacjonuje AP.

Wspomniane trzy agencje to FAO – Organizacja Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa, Światowy Program Żywnościowy, WFP oraz uczestniczący po raz pierwszy w przygotowaniu raportu Międzynarodowy Fundusz Rozwoju Rolnictwa ONZ, IFAD.

Wezwano również do długoterminowych inwestycji w sektory rolnictwa najbiedniejszych krajów, co może dopomóc rolnikom w zwiększeniu produkcji, aby sprostać rosnącemu popytowi i stawić czoła ewentualnym kryzysom żywnościowym.

Bezczynność w tej dziedzinie, jak ostrzegły agendy ONZ, doprowadzi do dalszej fluktuacji cen stwarzając jeszcze większe ryzyko popadnięcia w ubóstwo biednych farmerów i konsumentów z krajów importujących żywność.

Ostatni raport ONZ prognozuje, że w najbliższej dekadzie ceny zbóż na świecie wzrosną o 20 proc., a ceny mięsa o 30 proc. w porównaniu z okresem minionych 10 lat. Problem wyżywienia na świecie nabiera ostrości w związku z szacunkami wzrostu ludności na naszym globie z obecnych 6,9 miliardów do 9 miliardów w roku 2050.

W odrębnym raporcie opublikowanym w poniedziałek stwierdzono, że 1,5 mld ludzi z 10 krajów znajduje się w obliczu potrójnego kryzysu: zmian klimatycznych, wyczerpania zasobów naturalnych i wysokich cen żywności.