Rok akademicki rozpocznie się 1 października, i wraz z tą datą można ubiegać się o przyznanie preferencyjnego kredytu studenckiego. Każdy chętny ma czas na złożenie wniosku do 15 listopada. Warto się pośpieszyć, by nie przegapić okazji. Bowiem ten kredyt opłaca się brać nawet, jeśli go nie potrzebujemy! 

Gdzie i dla kogo? 

Preferencyjny kredyt studencki jest wprawdzie z roku na rok coraz bardziej popularny, jednak wciąż ubiega się o niego stosunkowo niewielka liczba chętnych. Studenci często pozbawieni są wiedzy na temat tego, do kiedy można składać wnioski oraz jakich dokumentów potrzeba by uzyskać dodatkowe finansowanie. Kiedy już się dowiedzą, spora ich lista może przerazić i zniechęcić. Z kolei dla banków, z powodu niskiego oprocentowania, jest to średni interes. 

Aktualnie o kredyt ten studenci mogą ubiegać się w: 

• PKO BP
• Banku Pekao SA
• Banku Polskiej Spółdzielczości SA
• SGB-Banku S.A. (dawnym Gospodarczym Banku Wielkopolski S.A.)
• Mazowieckim Banku Regionalnym 

Jak widać, dziś żakom pomaga tylko dwóch głównych graczy na rynku. Jeszcze kilka lat temu preferencyjny kredyt studencki oferowały także Kredyt Bank czy BZ WBK, jednak wycofały się z tej formy kredytowania. 

Kto może się ubiegać o kredyt? Niemal każdy student, zarówno studiujący w trybie dziennym jak i zaocznym. Każdego rodzaju uczelni, kierunków studiów (w tym studiów doktoranckich). Dokładnie reguluje to ustawa o pożyczkach i kredytach studenckich.

Podstawowe wymogi można streścić następująco:
• O kredyt może ubiegać się każdy, kto rozpoczął studia przed ukończeniem 25 roku życia;
• Student powinien posiadać pełną zdolność czynności prawnych;
• Wnioskodawca przedstawia akceptowalne przez Bank zabezpieczenie spłaty kredytu;
• udokumentowanie dochodu na osobę w rodzinie studenta. 

Trzeba w tym miejscu zaznaczyć, że pierwszeństwo przy rozpatrywaniu wniosków mają studenci z najniższymi dochodami w rodzinie. W grudniu każdego roku ustalany jest maksymalny miesięczny dochód na osobę w rodzinie. W roku akademickim 2009/2010 wynosił on 2500 zł, zaś w 2010/2011 – 2100 zł. Można się więc spodziewać, że w tym roku także zostanie obniżony. 

Z kredytu mamy możliwość skorzystania tylko raz, nawet jeśli podjęliśmy dwa kierunki studiów, czy uczymy się dłużej niż standardowe 5 lat.
Uwaga – wniosek o kredyt możemy złożyć tylko w jednym z wymienionych powyżej banków. W przypadku problemów z poręczeniem kredytu, można przenieść swój wniosek. Bank musi poinformować wnioskującego o pożyczkę, czy przedłożone poręczenie jest wystarczające, do 15 lutego 2012 r. Jeśli okaże się, że dany bank kredytu nam nie udzieli, można udać się do konkurencji, jednak na to jest bardzo mało czasu – bowiem tylko do 28 lutego. Podpisywanie umów kredytowych kończy się 31 marca 2012 r.