Przyznanie wyłączności negocjacyjnej ma związek z tym, że GPW złożyła ofertę wiążącą. Wyłączność obowiązuje do 31 grudnia 2011 roku.

"W tym czasie akcjonariusze będą prowadzić szczegółowe negocjacje dotyczące realizacji transakcji. Giełda Papierów Wartościowych złożyła najkorzystniejszą ofertę nabycia akcji spółki Towarowa Giełda Energii. Ponadto akcjonariusze zastrzegli sobie możliwość kontynuacji procesu wyłaniania nabywcy akcji Towarowej Giełdy Energii z udziałem pozostałych oferentów, w przypadku niepowodzenia rozmów z GPW" - napisano w komunikacie.

Akcjonariusze Towarowej Giełdy Energii, którzy wspólnie szukają kupca na akcje spółki, mają łącznie 80,33 proc. akcji spółki. Są to: Skarb Państwa, Elektrim, Elektrim Volt, Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin, Energa, E.ON Energy Trading SE, PGE Polska Grupa Energetyczna, PGE Elektrownia Opole, PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna.