Każdy będzie mógł sprawdzić na stronie internetowej Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego (UFG), czy i gdzie właściciel danego pojazdu ma wykupione ubezpieczenie OC. Wystarczy numer rejestracyjny lub identyfikacyjny pojazdu (VIN).
Wszystkie te informacje znajdą się na stronie www.ufg.pl – właśnie trwają prace nad jej uruchomieniem. Mogą one być bardzo przydatne np., gdy kupujemy samochód z drugiej ręki. Zdarza się bowiem, że poprzedni właściciel twierdzi, że wykupił ubezpieczenie OC, a okazuje się, że to nieprawda.
Dziś prawo sprawdzenia w bazie polis komunikacyjnych, czy ktoś ma wykupione obowiązkowe ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej, ma tylko osoba poszkodowana w wypadku samochodowym. Baza prowadzona jest przez Ośrodek Informacji UFG. Fundusz gromadzi dane na temat wszystkich sprzedanych polis komunikacyjnych OC – towarzystwa oferujące ten rodzaj ubezpieczeń mają obowiązek przekazywania informacji o nich do funduszu.
Do tej pory UFG nie mógł powszechnie udostępniać zgromadzonych informacji, ponieważ zabraniała mu tego ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. Teraz zyskał taką możliwość na mocy nowelizacji tego prawa.