Trzy czy aż 20 lat – który z terminów przedawnienia należy stosować przy wypadkach samochodowych, gdy nie udało się ustalić sprawców? Spór o to toczą EuCO i Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny.

UFG wypłaca odszkodowania i świadczenia dla ofiar wypadków, spowodowanych przez kierowców nieposiadających polis OC lub w przypadkach, gdy nie udało się ustalić jego sprawcy. Są przypadki, w których UFG odmawia wypłacenia pieniędzy.

– Fundusz twierdzi, że gdy ofiara zgłosi się do niego po trzech latach od chwili umorzenia śledztwa o ustalenie sprawcy wypadku, to sprawa ulega przedawnieniu i odszkodowanie nie jest wypłacane – twierdzi Joanna Smereczyńska-Smulczyk z Kancelarii Radców Prawnych Europejskiego Centrum Odszkodowań, notowanej na GPW kancelarii odszkodowawczej.