- Obecnie prowadzone są prace serwisowe, które pozwolą ocenić potencjał wydobycia. Pierwsze wrażenia wskazują jednak, że złoże może być bardzo efektywne – powiedział Pawlak, podczas konferencji poświęconej Partnerstwu Wschodniemu w ramach XXI Forum Ekonomicznego w Krynicy.

Gaz łupkowy wydobyto w odwiercie poszukiwawczym w złożach Łebień LE-2H, gdzie koncesję ma firma Lane Energy. Zakończono tam 13-etapowy zabieg szczelinowania hydraulicznego. W otworze o głębokości 4080 m stwierdzono przypływ gazu do odwiertu.

Proces wydobycia gazu z łupków ze złoża Łebień LE-2H nastąpił szybciej niż się spodziewano. Równocześnie, trwają prace na kolejnym poziomym odwiercie Warblino LE-1H.

Według szacunków amerykańskiej Agencji ds. Energii (EIA), Polska może mieć 5,3 bln m sześc. gazu łupkowego, najwięcej ze wszystkich państw europejskich, w których przeprowadzono badania.