"Jeśli nie, to należy poważnie przygotować się do kontrolowanego rozwiązania strefy, ze wszystkimi tego konsekwencjami, także dla Niemiec" - mówi Rostowski odnosząc się do wątpliwości prezydenta RFN wobec skupowania obligacji przez Europejski Bank Centralny.

W przypadku siły oddziaływania na rynki funduszu ratunkowego dla strefy euro (EFSF), mamy prosty wybór: solidarność albo rozpad Europy - podkreśla.