"O pieniądze mogą się starać operatorzy sieci elektro-energetycznych i deweloperzy farm wiatrowych, którzy budują przyłączenia do Krajowej Sieci Energetycznej na swój koszt" - mówi Witold Retke z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW).

Minimalna wartość projektu to 8 mln zł. Firma dostanie 200 tys. zł dotacji za każdy MW podłączony do sieci. Nie określono też minimalnej ani maksymalnej kwoty, jaką może dostać inwestor, ale każdy może liczyć na dofinansowanie 40 proc. kosztów podłączenia do sieci.

W poprzednim naborze dotowano tylko 20 proc. kosztów i ograniczona była liczba beneficjentów. "Obniżenie minimalnej wartości projektu z 50 mln zł do 8, a jednocześnie zwiększenie dofinansowania do 40 proc. daje szansę, że o dotację będzie się starało znacznie więcej podmiotów" - ocenia Oliwia Mróz z Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej.

NFOŚiGW pracuje teraz nad dokumentacją konkursową. Szczegóły, ustalane z Ministerstwem Środowiska, będą znane na przełomie września i października. Wtedy też zostanie ogłoszony nabór.