We wtorek w Dzienniku Ustaw opublikowana została nowelizacja ustawy, która zmienia zasady programu "Rodzina na swoim". Za dwa tygodnie wejdą w życie nowe limity cenowe.

Program Rodzina na swoim funkcjonuje na mocy ustawy z września 2006 r. Uprawnionym osobom, które wzięły odpowiedni kredyt w banku i podpisały stosowną umowę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego, przez pierwszych osiem lat państwo dopłaca połowę wartości odsetek. W ramach programu można skredytować mieszkanie, którego maksymalna powierzchnia nie przekracza 75 m kw., czy dom o powierzchni nieprzekraczającej 140 m kw.

Nowela ustawy o finansowym wsparciu rodzin w nabywaniu własnego mieszkania oraz niektórych innych ustaw w zakresie funkcjonowania programu kredytowego "Rodzina na swoim" przewiduje stopniowe wygaszanie programu - wnioski na udzielanie preferencyjnych kredytów można składać tylko do końca 2012 r. Obniżone zostały limity cen metra kwadratowego mieszkania, które umożliwiają otrzymanie dopłaty.

Nowelizacja zakłada zmniejszenie z 1,4 do 1 wartości mnożnika określającego limit ceny mieszkania, do której można dostać dopłatę na rynku pierwotnym oraz z 1,4 do 0,8 mnożnika dotyczącego mieszkań na rynku wtórnym. Mnożnik ten odnosi się do maksymalnej wartości metra kwadratowego lokalu, na który zaciągany jest preferencyjny kredyt. Wartość średniej ceny metra lokalu w danym regionie określa raz na pół roku wojewoda. Im wyższy mnożnik, tym droższe może być mieszkanie objęte programem.

Nowelizacja wprowadza znacznie obniżone limity cen za mkw. mieszkania, które kwalifikują do otrzymania budżetowego wsparcia. "Na rynku wtórnym spadek sięgnie aż 42,9 proc., a na rynku pierwotnym 28,6 proc. Na przykład w Warszawie obecny limit wynosi 9816,1 zł za m kw. Za dwa tygodnie nowe mieszkanie będzie mogło kosztować maksymalnie 7 tys. zł w przeliczeniu na metr, a używane 5,6 tys. zł za metr" - podaje firma doradcza Home Broker.

Zdaniem analityków Home Broker, ruch taki znacznie ograniczy liczbę lokali, które będzie można kupić na kredyt z dopłatą. Zgodnie z szacunkami firmy, na 13 największych rynkach, stanowią one obecnie dwie trzecie lokali o powierzchni do 75 m kw. Po zmianach będzie to zaledwie 10 proc. W Łodzi, Toruniu i Bydgoszczy wciąż ze znalezieniem mieszkania kwalifikującego się do dopłaty dużego problemu nie będzie. W Białymstoku, Gdyni, czy Krakowie osobom chcącym skorzystać z budżetowych pieniędzy zostaną głównie najtańsze mieszkania w nienajlepszym stanie technicznym i najgorszych lokalizacjach.

Zgodnie z nowelą, z preferencyjnych kredytów mogą korzystać małżeństwa, nawet jeżeli jeden z małżonków skończył 35 lat, osoby samotnie wychowujące dzieci, a także osoby "niepozostające w związku małżeńskim", czyli single. Zdaniem analityków Home Broker, wprowadzenie limitu wieku jest kolejnym istotnym ograniczeniem w korzystaniu z programu. Single będą mogli kupować z preferencyjnym kredytem mieszkania o powierzchni tylko do 50 m kw., a o takie jest bardzo trudno.

Akt prawny został opublikowany w Dzienniku Ustaw nr 168 pozycja 1006. Nowe przepisy wchodzą w życie 14 dni od dnia ogłoszenia.