Opublikowane we wtorek dane dowodzą znacznego osłabienia dynamiki wzrostu gospodarki Niemiec, która jeszcze w I kwartale 2011 r. rozwijała się w tempie 1,3 proc. PKB. Za przyczyny tego spowolnienia uważa się turbulencje w strefie wspólnej europejskiej waluty oraz słabszą koniunkturę w USA. Eksperci nie spodziewają się jednak kolejnej recesji w Niemczech w najbliższym czasie.

W czasie kryzysu finansowego i gospodarczego w 2009 r. niemiecka gospodarka skurczyła się o 4,7 proc. W zeszłym roku PKB Niemiec wzrósł jednak o 3,6 proc.