Według niego, zainteresowanych podmiotów będzie więcej niż pięć. "Zakładam, że może to być kilka tygodni" - powiedział Tellenbach, odpowiadając na pytanie agencji ISB o to, kiedy mogą się rozpocząć pierwsze spotkania zarządu spółki z inwestorami zainteresowanymi przejęciem kontrolnego pakietu akcji TVN.

Prezes zakłada, iż zainteresowanych - wśród nich najważniejszych grup medialnych Europy - będzie więcej niż pięciu. Nie chciał jednak szerzej komentować procesu sprzedaży. Tellenbach powiedział też, że obecnie TVN nie rozważa sprzedaży żadnych aktywów. W lipcu główny akcjonariusz spółki, grupa ITI, poinformował, że "analizuje różne strategiczne opcje związane z należącym do niej pakietem kontrolnym akcji TVN" a media informowały, że rozesłano materiały informacyjne do potencjalnych inwestorów branżowych, którzy mogliby być zainteresowani przejęciem tego pakietu.

W I poł. 2011 roku spółka miała 27,42 mln zł skonsolidowanego zysku netto wobec 34,07 mln zł straty rok wcześniej, przy przychodach odpowiednio 1305,95 mln zł wobec 1203,88 mln zł. Wynik EBITDA wyniósł odpowiednio: 340,24 mln zł wobec 324,68 mln zł.