Łączna kwota prowadzonych obecnie przez PAIiIZ inwestycji to 6,33 mld euro, a liczba nowych miejsc pracy deklarowanych przez inwestorów wynosi 47 141

Najwięcej projektów pochodzi ze Stanów Zjednoczonych (38 inwestycji na łączną kwotę 1,2 mld euro; 8832 miejsc pracy), Wielkiej Brytanii (18 projektów wartych ponad 355 mln euro, które stworzą 6158 etatów) i Chin (13 projektów o wartości ponad 234 mln euro dających zatrudnienie 2831 osobom) – wynika z serwisu informacyjnego PAIiIZ.

Aktywni są również inwestorzy z Niemiec i Korei Południowej (po 11 projektów) oraz Japonii (10 projektów).

Najpopularniejszym sektorem wśród inwestorów zagranicznych jest motoryzacja (29 projektów o łącznej wartości 2244 mln euro i planowanej liczbie miejsc pracy 14083), BPO, czyli centra zaplecza biznesowego (28 projektów, ponad 40 mln euro, praca dla 9631 osób), sektor maszynowy (16 projektów przekraczających 704 mln euro i tworzących 3661 etatów), ICT – technologie informacyjne i technologiczne (10 inwestycji), chemiczny i badawczo-rozwojowy (po 8 projektów).

Do tej pory w 2011 r. PAIiIZ zamknęła 28 projektów, w wyniku których zagraniczni przedsiębiorcy zainwestują 854 mln euro i utworzą 7014 nowych miejsc pracy).