Publikacja danych za II kwartał w amerykańskiej gospodarce wykazała słabszy od prognoz wzrost PKB - o 1,3 proc. Spodziewano się prawie 2-procentowego skoku.

Wzrostu amerykańskiego PKB w całym roku 2010 skorygowano z 3 do 2,9 proc.  Tymczasem jego spadek w roku wcześniejszym – 2009 – z -2,6 aż do 3,5 proc.

Za niezadowalające dane z amerykańskiej gospodarki odpowiadają konsumenci, którzy w II kwartale nie byli skłonni do wydatków. Odczyty pogorszyło też trzęsienie ziemi w Japonii, które utrudniło dostawy części do fabryk.