"Dane GUS dotyczące wynagrodzenia i zatrudnienia w czerwcu świadczą o tym, że jest dobrze, a nawet lepiej, niż się rynkowi wydaje. Wynagrodzenia rosną szybko, nawet z uwzględnieniem inflacji to jest wzrost ponad 1 procent.

Cieszy również wzrost zatrudnienia. Świadczy to po pierwsze o tym, że występują efekty sezonowe, a po drugie - że gospodarka się rozwija. Wzrost gospodarczy, który odnotowaliśmy w pierwszym kwartale, w dalszym ciągu jest solidny.

W kolejnych miesiącach należy spodziewać się stabilizacji tych dwóch wskaźników. To znaczy, że wzrost zatrudnienia będzie na zbliżonym poziomie, podobnie będzie ze wzrostem wynagrodzeń. Konkurencja nie pozwala na dalszy wzrost cen, inflacja trochę osłabła. W związku z tym ludziom nie będzie można płacić więcej".